בית להשכיר – טיפים למשכיר

הכנסה נוספת, מימוש נכס, משפרים תנאי דיור, נוסעים לחו"ל ומשכירים, נכס להשקעה?

נשמע טוב למשכיר ולכיס.

הפסדי הכנסה, קלקול נכס, "כאבי ראש" מדיירים? נוסעים לחו"ל ומעסיקים עורך דין או נאמן לנכס?

נשמע רע למשכיר ולכיס.

רגע לפני השנה החדשה, אבקש ליתן לכם, בשיאה של עונת ההשכרה בקיסריה, מספר "טיפים" למשכיר, בבחינת תכלב שנה וקללותיה, תתחדש שנה וברכותיה…

שאו הסכם המתאים במיוחד לנכס בבעלותכם אשר יהיה ברור ובמיוחד חתום בכיסכם.

נא וודאו ערבויות מתאימות בעבור דמי שכירות שוטפים והן לטובת נזקים עתידיים.

הדגישו! קבלת שטר חוב, ערבות בנקאית, כסף מזומן בנאמנות וכיוב'.

טרחו להדגיש ולפרט במסגרת ההסכם מחלוקות עתידיות ודרכים לפיתרון בעיתות "גירושין" לא נעימים.

ודאו מספר אפשרויות להפעלת סנקציות במידה והשוכר לא משלם או מסרב לעזוב את המושכר.

בדקו והבטיחו בחוזה כי השוכר ישלם ישירות את התשלומים השוטפים לרשות המקומית, ולשאר ספקי השירותים, חשמל, מים, גז, כבלים וכיוב, למניעת חיובים עתידיים במידה והשוכר "נוטש" ללא ידיעתכם.

הסכימו על פיצוי מוסכם עם סנקציות מתאימות במקרה של אי פינוי המושכר.

מנעו צרה: צלמו בתמונה נשוא תאריך, את המיטלטלין המהותיים בבית.

אמצו גישה זהירה ואופציה להגשת תביעה לפינוי לסדר:

דין מזורז, לעיתים חודשים ואף זנים מיותרות…

שלכם, תומר אברהמי, עו"ד.

האמור בכתבה זו אינו מהווה עצה משפטית או חוות דעת וכל מקרה נבחן לגופו.