חובת גילוי של בנקים כלפי ערבים

סוף עידן ערבות אוטומטית של ערב כלפי הבנק?

 
רציתי לספר לכם על סיומה של הפסאדה של הסיטואציה שגרתית המוכרת לכולנו לכולנו: חבר קרוב מבקש שנחתום לו ערבות להלוואה אותה הוא מעוניין ליטול לצורך עסקי, לצורך רכישת דירה, שתסייע לו בכיסוי חוב או חבר הכי קרוב אלינו, מעוניין לרכוש בית ונקלע לחוב זמני אחר וה"מבחן לחברות" הוא בחתימת ערבות מיידית….. או אז….. חתמנו על ערבות כי לא נעים….
עד לאחרונה ממש, עם אי פירעון של החייב העיקרי את החיוב כלפי הבנק פנה הבנק לגביית החוב מהערב ללא כל סייג ו/או חבות כלשהיא.

לאחרונה,קבע בית המשפט השלום בתל-אביב, בפסק -דין עקרוני,כי  הבנק חייב ליידע ערבים על מצבו של מבקש ההלוואה בטרם יחתום על הערבות. אם חתמנו ערבות וחלילה החייב לא עמד בתשלומים ונקלענו למצב בו אנו נתבעים ע"י הבנק,יש לבדוק ראשית לכל, האם הבנק דאג לעדכן אותנו מלכתחילה על מצב החשבון שלו ערבנו. שאם לא כן – ניתן יהיה להגיע למצב בו אנו נהיה פטורים מהתשלום.
בפסק הדין הודגש,כי על הבנק לבדוק את "הרקורד" הבנקאי של החייב, את יתרת חשבונו של מבקש ההלוואה ביום החתימה ולא להסתפק בבדיקת החובה שהייתה אפילו יומיים קודם לכן.לטענתו של בית המשפט הייתה בכך משום הטעייה או חוסר תום לב, מצד הבנק כלפי הערבים.
כלומר, על הבנק ,בו אנו מתבקשים לחתום ערבות חלה חובת אחריות בסיסית בגילוי נאות כלפי הערבים לגבי כל גורם סיכון של מבקש ההלוואה המצוי בידי הבנק ובכללה היות חשבון הבנק של המבקש בייתרה שלילית. מסתבר כי רובנו לא מודעים לעובדה זו ואף למעלה מזה.
 
שלכם- תומר אברהמי, עו"ד.

האמור בכתבה זו אינו מהווה עצה משפטית או חוות דעת וכל מקרה נבחן לגופו.