כללי הזה"ב ברכישת דירה מקבלן

לאחרונה קרסה חברת הבנייה הגדולה חפציבה ולקוחות רבים מצאו את עצמם חסרי אונים לאחר ששילמו את התמורה אבל נדרשו להוסיף עשרות אלפי ₪ ומעבר לזה על מנת לקבל את הדירה שכבר שילמו את התמורה בגינה אם בכלל…

מהם הכללים העיקריים העומדים בבסיסה של עסקת רכישת דירה מקבלן על מנת להימנע  מלהיקלע למצבים מביכים בהם אנו משלמים את התמורה בגין הנכס לקבלן, אך הקבלן פשט את הרגל, מתמנה כונס נכסים, בית המשפט מחליט לפנות את הדיירים מהנכס ולמכור את הנכס לצדדים שלישיים?

חשוב להדגיש מהם 7 כללי הזה"ב (זהירות, הנאה, ביטחון) ברכישת נכס למגורים:

1.       כלל ראשון, בכל עסקת נדל"ן יש לקרוא את ההסכם על בוריו ולהקפיד קלה כחמורה בכל עניין ועניין, חשוב מאוד להפקיד את נושא ההתקשרות בידיו המיומנות של עו"ד  מטעמכם המתמחה בעסקות נדל"ן מול קבלן. חשוב לזכור, כי עורך הדין מטעם הקבלן אינו מייצג את הרוכש אלא מטפל אך ורק ברישום הדירה, במצב זה הרוכש נטול ייצוג משפטי.

2.       כלל שני, במרבית הפרויקטים למגורים, קיים חלק מהותי בהסכם אשר נקרא "ליווי בנקאי". כלומר, את פרויקט הבניה ממשכן ה—-בלן לטובת הבנק המלווה אשר העניק לקבלן הלוואה לצורך בניית הפרויקט. תמורת ההלוואה,שיעבד הקבלן את כל הדירות בפרויקט לטובתו. ההסכם קובע במרבית המקרים, כי את כל התשלומים יש לשלם אך ורק ישירות אל חשבון הבנק המלווה.

3.       כלל שלישי, במרבית המקרים, ההסכם קובע כי את כל התשלומים יש לשלם אך ורק ישירות לחשבון הבנק המלווה,, שאם לא כך, עלול הקבלן ליטול את הכספים אל כיסו הפרטי ומרישומי הבנק ייעדר שמו של הרוכש כאילו לא שילם מאומה ולכן אין לו כל זכות בדירה.

4.       כלל רביעי, כנגד כל תשלום יש לקבל מהבנק המלווה ערבות חוק המכר להבטחת השקעת רוכש הנכס- זכרו בעקבות פרשת חפציבה החוק השתנה לטוגת הדיירים והקבלן אינו ממהר לעדכן את הדיירים.

5.       כלל חמישי, עם חתימת ההסכם תירשם הערת אזהרה לטובת הקונה או תינן בטוחה מתאימה על פי החוק.

6.       כלל שישי, יש לקבל מכתב כוונות מן הבנק המלווה, במסגרתו יירשם כי במידה ותשולם מלוא התמורה לבנק המלווה, כי אז שיעבוד אשר הטיל הבנק על הפרוייקט לא יחול על הנכס הספציפי.

7.       כלל שביעי, עם תשלום מלוא התמורה, יש להקפיד לקבל את "מכתב ההחרגה" הקובע כי המשכנתא אשר הטיל הבנק אינה חלה על הנכס.

הקפדה על כל הכללים ובמלואם תבטיח כי הכספים אשר השקעתם יובטחו גם אם הקבלן נכנס לקשיים כלכליים ו/או להליכי פירוק.

שלכם, תומר אברהמי, עו"ד.

האמור בכתבה זו אינו מהווה עצה משפטית או חוות דעת וכל מקרה נבחן לגופו.